Reiss-motivaatioprofiili

Reiss Motivaatioprofiili (RMP) on motivaatioon ja omaan persoonallisuuteen liittyvä itsearviointityökalu.

 ⇒ Lisää itsetuntemusta, työhyvinvointia, suoriutumiskykyä sekä ymmärrystä omista motiiveista ja arvoista. Hyötyä mm. urasuunnittelussa, uudessa työpaikassa tai -tehtävässä menestymisessä sekä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa.

Henkilökohtaisen Reiss Motivaatioprofiilin (RMP) avulla on mahdollista määrittää jokaisen ihmisen perustarpeet, joiden avulla päästään yhä lähemmäs mielekkäämpää elämää ja itselle oikeita valintoja.

Reiss Motivaatioprofiilin määrittämiseen kuuluu verkossa täytettävä itsearvionti sekä henkilökohtainen noin puolentoistatunnin mittainen purkukeskustelu sertifioidun kouluttajamme kanssa. Lisäksi  vastauksista saadaan kirjallinen raportti, joka käydään läpi myös purkukeskustelussa.


Lisää tietoa RMP:stä Reiss Motivationprofiilin omilta sivuilta.

Valmentajana sertifioitu RMP master Kati Lammi


TAKAISIN PÄÄSIVULLE