HR-toimeksiantoja

Case-esimerkki toteutuneesta HR-toimeksiannosta

Sopimus käsitti Henkilöstöhallintoon ja –johtamiseen liittyviä tehtäviä keskimäärin 2 päivää/viikko mobiiliteknologian alalla toimivassa yrityksessä

muun muassa:

  • työsuojelutarkastuksen työnantajavelvoitteet
  • työaikajärjestelyjen laatiminen yhdessä henkilöstön kanssa
  • rekrytointiprosessiin osallistuminen
  • palkka-aineiston keruu ja yhteistyö palkkapalvelujen tuottajan kanssa
  • yhteyshenkilö työterveyspalvelujen tuottajalle
  • työsopimukset ja todistukset
  • henkilöstökyselyn suunnittelu, toteutus ja kommunikointi
  • tapahtumien ideointi ja toteutus
  • intrasivujen kehitys

Reiss Motivaatioprofiili yksityishenkilölle: asiakkaan testimonial:

”RMP-itsearviointi liittyvä keskustelu on hieno juttu ja tekee profiilista merkityksellisemmän sekä hyödynnettävämmän kuin monista, jotka jäävät kirjalliseen tulosten ojentamiseen. Keskustelu auttaa myös muistamaan, ettei eri motivaatioprofiileja arvoteta ja saamani johdattelu auttoi tulosten lukemiseen avoimin silmin ja mielin, kun muistutettiin että näistä kannattaa poimia itselle merkityksellinen”

”Saadun tiedon avulla on mahdollista lähteä purkamaan turhautunutta tai tyytymätöntä oloa työssä tai elämässä, minkä selvittäminen edistäisi työhyvinvointia ja mahdollistaisi oman työssäjaksamiseni siten, että jaksan ja kykenen olemaan toisia kannustava ja muidenkin hyvinvoinnin huomioiva työtoveri”


Takaisin portfolioon ↵