Johdon urasparraus- ja konsultointipalvelu uuden resurssin rekrytoinnissa

Koulutusorganisaatio oli muutostilanteessa. Uusi johtaja halusi määritellä uudelleen tiettyjä tiimien avaintehtäväkuvia ja rooleja, ja lähteä toteuttamaan muutosta askeleittain uuden rekrytoinnin kautta. Tarve rekrytointiin tuli eläköitymisen myötä.

Palveluun määriteltiin kuuluvaksi johtajan sparrausta tehtävänkuvien hahmottelemisessa, uuden position määrittelyssä sekä uuden resurssin rekrytointiprosessin suunnittelussa sekä valinnan eri vaiheissa.

Rekrytointiprofiilin laatiminen oli keskeisin muutoksen implementoinnin ilmentymä. Siihen panostettiin. Tärkeää oli avata sekä tehtäväkuvaa että sitä vastaava osaamisprofiilia uuteen suuntaan.

Haastatteluissa toinennäkymä oy:n asiantuntija toimi haastattelutilanteen vetäjänä, jolloin johtajalle jäi sopiva tarkkailijan ja täydentävien kysymysten esittäjän rooli. Valintapäätöksentekoon osallistui myös henkilöstön edustaja, joka oli mukana haastattelutiimissä.

Keskustelu- ja peilauskumppanuus olivat palvelun keskeistä sisältöä ja palautteen mukaan tärkein tuki. Mukanaolo prosessin eri vaiheissa johtajan rinnalla oli myös käydyn arviointikeskustelun perusteella hyvin onnistunut ratkaisu.