Spirit Uravalmennus

Toinennäkymä Oy osallistui monipuolisesti Spirit Uravalmennuksen suunnitteluun ja toteutukseen vuosina 2014 – 2015.

Spirit Uravalmennus oli Pirkanmaan TE-toimiston tilaama työvoimakoulutus, jonka julkinen tarjouskilpailu oli talvella 2013-2014.  Hermia Group jätti tarjouksen, jota se oli yhdessä suunnitellut muutaman yrityksen kanssa, mukaan lukien toinennäkymä oy. Tämä rypäs muodosti konsortion, joka toteutti ohjelman. Ohjelmaa rahoitti Suomen valtio/TEM ja Euroopan globalisaatiorahasto EGR.

Spirit Uravalmennus oli tarkoitettu ICT-alalta työttömiksi jääneille työnhakijoille. Spirit Uravalmennus toteutettiin 3/2014-1/2015 välillä viitenä kierroksena.  Yhteensä osallistujia oli noin 200.

Spirit Uravalmennus –ohjelman kuvaus:

Valmennusohjelman avulla osallistuja

  • tunnisti omia vahvuuksiaan
  • paransi esiintymis- ja markkinointitaitojaan työnhaussa
  • saattoi inspiroitua uudelle uralle
  • oppi tuntemaan paremmin, mikä häntä motivoi työssä

toinennäkymä oy osallistui ohjelman suunnitteluun, hallinnointiin, resursointiin, koulutuspäivien suunnitteluun ja toteutukseen sekä henkilökohtaisen ohjauksen järjestämiseen ja toteutukseen.


Takaisin portfolioon ↵